ELECTION

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको निर्वाचन – २०७८

NEPHA ELECTION – 2078

(२०७८ ,असोज ०२ )

निर्वाचन सम्बन्धि कार्य तालिका र आवश्यक  लिंकहरु

क्र.स विवरण  मिति लिंक
१. निर्वाचन सम्बन्धि सूचना २०७८/०५/११  Click Here 
२. निर्वाचन सम्बन्धि  विस्तृत कार्य तालिका २०७८/०५/११  Click Here
३.

 

मतदाता नामावली :

नेफाको सम्पूर्ण   मतदाताहरुको नामावली यहाँ हेर्नुहोस  ।

२०७८/०५/११  Click Here
४.

 

 

 

 

 

 

 

नेफा सदस्यता प्रमाणिकरण :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रिय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै ) को आगामी  २०७८,असोज ०२ गते  विधुतीय (Online) माध्यम मार्फत स्फटवेयरबाट हुने निर्वाचनको लागि प्रकाशित मतदाता नामावलीमा भएका सदस्यज्यूहरुले आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर तल दिइएको लिंकमा गई ठिक भएको वा नभएको हेर्नु हुन अनुरोध छ । इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर ठिक नभएका सदस्य महानुभावहरुले अबिल्मब २०७८, भदौ १७ दिउँसो १२ बजे सम्ममा यहाँ दिइएको लिंक मार्फत आफ्नो सहि इमेल र मोबाइल नम्बर पठाउनु हुन अनुरोध छ । साथै सो समय भित्र इमेल वा मोबाइल नम्बर प्राप्त नभएका सदस्यहरु मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

२०७८/०५/११

 

 

 

 

 

 

Link is not available

 

 

 

 

 

 

५.

 

 

 

 

 

मतदाता नामावली उपर  दाबी विरोध :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै) को आगामी २०७८, असोज ०२ गते हुने निर्वाचनको प्रकाशित कार्य तालिका बमोजिम मिति २०७८/०५/१२ गते बिहान ११ बजे देखि २०७८/०५/१७ गते दिउँसो १२ बजेसम्म मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध आह्वान गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ । उक्त दाबी विरोधको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन माध्यम मार्फत स्फटवेयरबाट हुने भएकोले यहाँ दिइएको लिङ्क मार्फत काम गर्न हुन अनुरोध छ ।

२०७८/०५/१२

 

 

 

 

 

 

Link is not available

 

 

 

 

६.

 

 

अन्तिम मतदाता नामावली:

नेफाको सम्पूर्ण   मतदाताहरुको  अन्तिम नामावली यहाँ प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ । नेफाको सम्पूर्ण   मतदाताहरुको अन्तिम नामावली यहाँ हेर्नुहोस  ।

२०७८/०५/१८

 

 

Click Here 

 

७.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उम्मेदवारी दर्ता :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति(प्रदेश १ बाहेक सबै) को आगामी २०७८, असोज ०२ गते हुने निर्वाचनको प्रकाशित कार्य तालिका बमोजिम मिति २०७८/०५/१९ गते दिउँसो १ बजे देखि २०७८/०५/२१ गते दिउँसो ३ बजेसम्म  उम्मेदवारको मनोनयन आह्वान ( उम्मेदवारी दर्ता ) गरिएको छ । उक्त उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन माध्यम मार्फत स्फटवेयरबाट हुने भएकोले यहाँ दिईएको लिंक मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गर्न हुन अनुरोध छ ।

उम्मेदवारी दर्ताको Guideline को लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

उम्मेदवारी दर्ताको लागि आवश्यक कागजात र जानकारीहरु:

१.उम्मेदवारको हालसालैको फोटो

२. दर्ता शुल्क बुझाएको रसिद

३. समर्थकको सदस्यता नं

४. प्रस्तावकको सदस्यता नं

केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि निम्न बमोजिमको शुल्क तोकिएको छ :

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि : रु १५००/-

महासचिव र कोषाध्यक्ष पदको लागि : रु १२००/-

अन्य पदाधिकारीहरुको लागि : रु १०००/-

अन्य सदस्य पदहरुको लागि : रु ७००/-

दर्ता शुल्क तल दिईएको मध्य कुनै एक बैंक खातामा जम्मा गर्नुहोस् :

खाताको नाम : Nepal Public Health Association

१.नबिल बैंक लि.

खाता नं : ०५०१००१७५११७४३

ग्वार्को शाखा

२.कृषि विकास बैंक लि.

खाता नं : ०२१०६००२००२८७०१०

त्रिपुरेश्वर शाखा

२०७८/०५/१९

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click Here for candidate registration

 

 

Click Here for notice

 

 

 

उम्मेदवारको सुची प्रकाशन बारे सूचना

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८.

 

 

उम्मेदवारको सुची :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै)  को आगामी २०७८, असोज ०२ गते हुने निर्वाचनको प्रकाशित कार्य तालिका बमोजिम उम्मेदवारको सूची यहाँ प्रकाशन   गरिने छ । 

२०७८/०५/२१

 

Link will be available soon
९.

 

 

 

 

 

उम्मेदवार सम्बन्धि उजुरी/ दाबी/विरोध/फिर्ता/सहमति :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै) को आगामी  २०७८, असोज ०२ गते हुने निर्वाचनको प्रकाशित कार्य तालिका बमोजिम मिति २०७८/०५/२२ देखि २०७८/०५/२४  गते साझँ४ बजे सम्म उम्मेदवार सम्बन्धि कुनै पनि उजुरी/दाबी/विरोध/फिर्ता/सहमति आह्वान यहाँ गरिने व्यहोरा सुचित गरिन्छ । उक्त उम्मेदवार सम्बन्धि उजुरी/दाबी/विरोध/फिर्ता/सहमतिको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन माध्यम मार्फत स्फटवेयरबाट हुने  छ ।

२०७८/०५/२२

 

 

 

 

Link will be available soon
१०.

 

 

 

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली :

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै) को आगामी २०७८,असोज ०२ गते हुने निर्वाचनको प्रकाशित कार्य तालिका बमोजिम मिति २०७८/०५/२५  गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली  यहाँ प्रकाशन गरिने छ ।  

२०७८/०५/२५

 

 

Link will be available soon

कार्य तालिका बमोजिम थप कार्यको सूचना र लिंकहरु यहाँ प्रकाशित हुने छ ।

धन्यवाद !

केन्द्रीय निर्वाचन समिति