Election 2081

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको निर्वाचन (२०८१) 
NEPHA ELECTION (2081)   

निर्वाचन सम्बन्धि कार्य तालिका र आवश्यक  लिंकहरु

क्र.स विवरण प्रकाशित मिति लिंक
१. निर्वाचन सम्बन्धि सूचना २०८०/१०/२५ Click Here
२. निर्वाचन सम्बन्धि  विस्तृत कार्य तालिका २०८०/१२/१४ Click Here
३.

मतदाता नामावली : नेफाको सम्पूर्ण मतदाताहरुको नामावली यहाँ हेर्नुहोस  ।

 

 

२०८०/१२/१४

Life Member

General Member

४.

अन्तिम नामावली प्रकाशन

२०८०/१२/२०

click here 

click here

 

५.

उम्मेदवारी दर्ता शुल्क 

२०८०/१२/२२

click here

६.

उम्मेदवारको नामावली सुची प्रकाशन 

२०८०/१२/२३

click here

कार्य तालिका बमोजिम थप कार्यको सूचना र लिंकहरु यहाँ प्रकाशित हुने छ ।

धन्यवाद !

केन्द्रीय निर्वाचन समिति