Editorial Team

Prof. Naveen Shrestha-Chief Editor

Dr. Kishor Adhikari-Managing Editor

Mr. Achyut Raj Pandey

Dr. Archana Shrestha

Mr. Binod Regmi

Dr. Dinesh Neupane

Dr. Lal Bahadur Rawal

Mr. Pratik Khanal

Ms. Rajshree Thapa

Dr. Shiva Raj Mishra

Dr. Tsering Pema Lama

Dr. Yuba Raj Paudel

 

Design Support: Mukesh Poudel

 

Correspondence

Journal of Nepal Public Health Association
Nepal Public Health Association, Talchikhel, Lalitpur, Nepal
Tel: 00977 01 5549509
Email: journalnepha@gmail.com

Website: https://nepha.org.np/journal