Executive Committee

Basant Adhikari

President

Shree Krishna Bhatta

Immediate Past President

Bimala Bhatta

Vice-President

Sagar Dahal

General Secretary

Roshan Lama

Secretary

Chetraj Pandit

Treasurer

Uma Devi Thapa

Sub-Treasurer

Sudip Chiluwal

Member

Anjana Khadka

Member

Pratik Khanal

Member

Binjwala Shrestha

Member

Bijesh Basnet

Member

Daya Krishna Pant

Member

Ramanand Pandit

Member

Randhir Kumar Yadav

Member

Ambika Baniya

Member

Province Presidents

Sagar Prasai

Province 1

Jit Narayan Yadav

Madhesh Pradesh

Kishor Adhikari

Bagmati Province

Narayan Sapkota

Gandaki Province

Hem Raj Pandey

Lumbini Province

Laxman Prasad Chaulagain

Karnali Province

Jhanak Raj Dhungana

Sudurpaschim Province