Update contact details_membership

 नेपाल जनस्वास्थ्य संघको सूचना !! नेपाल जनस्वास्थ्य संघकोे आगामि निर्वाचन प्रयोजनको लागि तथा विभिन्न सुचनाहरु प्रदान गर्नको लागि निम्न उल्लेखित सदस्य महानुभावहरुले २०७८, जेष्ठ २८ गते भित्र मा आफ्नो  ई–मेल र मोबाइल नंबर , nepalpublichealthassociation@gmail.com वा members.nepha@gmail.com मार्फत अध्यावधिक गराई Read more