केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सूचना

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सूचना नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रिय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै ) को आगामी २०७८ , असोज ०२ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनको लागि निम्न उल्लेखित सदस्यहरुको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर नभएकोले सम्पर्क नभएको Read more

Notice for Dabi Birodh-Election-078-079

दाबी बिरोधको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन मध्यम मार्फत सोफ्टवेरबाट हुने भएकोले तल दिएको लिंक मार्फत काम गर्न हुन अनुरोध छ | Link : https://voting.bjrukin.com/members/daabi