केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सूचना

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सूचना नेपाल जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रिय कार्य समिति तथा प्रदेश समिति (प्रदेश १ बाहेक सबै ) को आगामी २०७८ , असोज ०२ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनको लागि निम्न उल्लेखित सदस्यहरुको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर नभएकोले सम्पर्क नभएको Read more