Notice-Members_Dabi_Birodh

दाबी बिरोधको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन मध्यम मार्फत सोफ्टवेरबाट हुने भएकोले तल दिएको लिंक मार्फत काम गर्न हुन अनुरोध छ | Link : https://voting.bjrukin.com/members/daabi

Update contact details_membership

 नेपाल जनस्वास्थ्य संघको सूचना !! नेपाल जनस्वास्थ्य संघकोे आगामि निर्वाचन प्रयोजनको लागि तथा विभिन्न सुचनाहरु प्रदान गर्नको लागि निम्न उल्लेखित सदस्य महानुभावहरुले २०७८, जेष्ठ २८ गते भित्र मा आफ्नो  ई–मेल र मोबाइल नंबर , [email protected] वा [email protected] मार्फत अध्यावधिक गराई Read more